Szakvizsga Most

„...Inkább az oktatásra költsön, mint a bírságra...”TŰZVÉDELMI OKTATÁS

A tűzvédelmi oktatás célja:

A munkavállalók ismerjék meg a munkahelyük tűzvédelmi jellemzőit, a munkafolyamatok és az áruk tűzveszélyességét, a tűzjelzés módját, a tűz esetén követendő feladatokat, a tűzoltó felszerelések helyes használatát és a munkahelyi Tűzvédelmi Szabályzat tartalmát, illetve annak előírásait.

A tűzvédelmi oktatás tartalma kell, hogy legyen:

  • általánosságban a tűzvédelmi szabályok ismertetése,
  • a tevékenységet érintő szabályok,
  • a tűzjelzés módja,
  • tűzoltó készülékek kezelése,
  • a munkavállalók tűz esetén szükséges feladatai,
  • a tűzvédelmi szabályzat tartalma,
  • tűzriadó terv ismertetése.
  • Indokolt évente egy alkalommal ismétlődő tűzvédelmi oktatást tartani.

A tűzvédelmi oktatás gyakoriságát a tűzvédelmi szabályzatban nekünk, tűzvédelmi szakembereknek kell meghatároznunk. Új munkavállalót a munkavégzés megkezdése előtt kell tűzvédelmi oktatásban részesíteni. Soron kívüli oktatást kell tartani pl. tűzesetet követően, vagy ha a új tűzveszélyes technológiát vezetnek be.

A tűzvédelmi oktatás dokumentálása:

A tűzvédelmi oktatás megtartását naplóban dokumentálni kell. A naplóban fel kell tüntetni a tűzvédelmi oktatás helyét, idejét, a tűzvédelmi oktatás tárgyát, a tűzvédelmi oktatásra kötelezettek és a megjelentek létszámát, nevét, aláírását, valamint az oktató nevét, aláírását.

Tűzvédelmi szakvizsga hiánya esetén a kiszabandó bírság: 100.000 Ft/munkavállaló!!!