Szakvizsga Most

„...Inkább az oktatásra költsön, mint a bírságra...”

<section> <h1>Tqzgtl / tqzvdelmi lezrsok fellvizsglata s karbantartsa</h1> <article> <p>Vllalom falakban, fdmekben s egyb szerkezetekben lvQ ttrsek, tqzgtl tmtQrendszerek tqzgtl lezrsok, ellenQrzst, fellvizsglatt s karbantartst.</p> <em>Mi is az a tqzgtl lezrs?</em> <ul> <li>Az ptmnyszerkezetek nylsainak, fal s fdmttrseinek, tovbb vezetkek, tqzszakasz hatrokon trtnQ tvezetsnek a tqz terjedsnek megakadlyoz elzrst biztost mqszaki megolds.</li> <li>A tqzgtl lezrs gtolja a tqz, nylson, ttrsen, valamint a vezetken keresztli terjedst.</li> <li>Tqzgtl lineris hzagtmts</li> <li>Tqzgtl rskitltQ-rslezr rendszer</li> <li>Tqzgtl zrelemek</li> <li>Tqzgtl vlaszfal</li> <li>Tqzgtl fal</li> <li>Tqzgtl fdm</li> <li>Tqzgtl ptmnyszerkezet</li> <li>Tqzgtl alapszerkezet</li> </ul> </article> <h2>Vllalsi r:</h2> <article> <b>Tqzvdelmi lezrsok fellvizsglata</b><br> <font>1000 darabig: 1700,- Ft+fa/db/alkalom</font><br> <font>1001 - 2000 darab kztt: 1500,- Ft+fa/db/alkalom</font><br> <font>2001 darabtl: 1200,- Ft+fa/db/alkalom</font><br> <font color="grey">(Az itt szereplQ rak tjkoztat jellegqek.)</font> </article> <h2>Munkavgzsi megfelelQsg</h2> <article> <p>Az ellenQrzseket az <strong>Orszgos Tqzvdelmi Szablyzatban (54/2014. (XII.5) BM rendelet)</strong> s a <strong>Tqzvdelmi Mqszaki Irnyelv TvMI 12.2:2017.07.03.</strong> foglaltaknak megfelelQen folytatom le. A fellvizsglat sorn megvizsglom a tqzgtl lezrsokat, s azoknak llapott, melyrQl jegyzQknyvet veszek fel s az aktulis llapotokat rgztem. A munkavgzs sorn az ellenQrztt lezrsokrl fnykpet ksztek. </p> </article> </section>